Audyty, przeglądy i testowanie planów ciągłości działania

1 dzień

Grupa docelowa

Zapisz się na szkolenie

* - Pola wymagane

Administratorem danych jest Mobilesec Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 202. Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów oraz szkoleń, a także w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (pod warunkiem wyrażenia zgody). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

Podstawowe informacje

Intensywne szkolenie ukazujące uczestnikom praktyczne aspekty i obowiązki wynikające z wdrożenia, utrzymania Planu Ciągłości Działania zgodnie z normą BS 25999:2-2007. Dodatkowo uczestnicy zapoznani zostaną ze sposobami realizacji projektu, opracowania i aktualizacji dokumentacji oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych w ramach sześciu głównych obszarów SZCD.

Agenda

 • Wprowadzenie
  • Wdrożenie PCD na podstawie wymagań Normy BS25999
 • Podejście PDCA w systemach zarządzania, a cykl życia zarządzania ciągłością działania
 • Zasady zarządzania BCM
 • Umiejscowienie zarządzania ciągłością działania w organizacji i podział obowiązków dot. Planu Ciągłości Działania
 • Metody zaangażowania kadry zarządzającej w utrzymanie i rozwój PCD
 • Zrozumienie organizacji
 • Weryfikacja zastosowanych metod analizy BIA
 • Sposoby wykonania analizy
 • Przykłady i wyjaśnienie, jak uzgodnić poziom akceptowalnych strat, niezbędny do określenia krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów
 • Analiza ryzyka przerwania krytycznych procesów biznesowych Spółki
 • Przykłady, na co należy zwracać uwagę podczas audytów ryzyka utraty ciągłości działania
 • Ogólna informacja nt. najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem organizacji (na podstawie wymagań Normy ISO 31000)
 • Analiza skuteczności rozwiązań w zakresie postępowania z ryzykiem
 • Sposoby dokumentowania wymagań w zakresie ciągłości działania, w tym:
 • Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami – realizowanymi przez inne jednostki organizacji lub usługodawców zewnętrznych
 • Budowa i aktualizacja listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów
 • -Zdefiniowanie Strategii BCM
 • Metody oceny aktualnego stanu zabezpieczenia krytycznych procesów
 • Weryfikacja rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów biznesowych (w tym harmonogram wdrożenia i kosztorys zabezpieczeń)
 • Ocena założeń dot. pracy po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania
 • Ocena założeń dot. komunikacji kryzysowej organizacji (w tym komunikacji z mediami oraz pozostałymi interesariuszami)
 • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
 • Ustanowienie Struktury Zarządzania Kryzysowego (SZK)
 • Kto powinien odpowiadać za zarządzanie incydentami, a kto za pracę po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania (na podstawie struktury organizacyjnej
 • Przykładowe zakresy obowiązków poszczególnych jednostek SZK

Trenerzy

Marcin Marczewski

Sławomir Pijanowski