PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer

Doskonalenie wdrożenia i zarządzania Systemem Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) w oparciu o normę ISO 22301

Grupa docelowa

 • Menedżerowie projektów i konsultanci wspierający organizację we wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania(BCMS)
 • Audytorzy BCMS
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ciągłością działania w organizacji
 • Członkowie zespołu ds. ciągłości działania
 • Eksperci/doradcy specjalizujący się w zarządzaniu ciągłością działania
 • Pracownicy przygotowujący się do roli menedżera lub uczestnika projektu zarządzania BCMS

Cele

 • Zrozumienie zasad wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normami ISO 22301, ISO 27031 lub BS 25999
 • Dogłębne zrozumienie pojęć, podejść, standardów, metod i technik niezbędnych do efektywnego zarządzania BCMS
 • Zrozumienie relacji pomiędzy komponentami BCMS i zgodnością z innymi wymaganiami
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji we wdrożeniu, zarządzaniu i utrzymaniu BCMS zgodnie z wytycznymi normy ISO 22301 lub BS 25999
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do zarządzania zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie BCMS zgodnie z ISO 22301 lub BS 25999

Zapisz się na szkolenie

* - Pola wymagane

Administratorem danych jest Mobilesec Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 202. Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów oraz szkoleń, a także w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (pod warunkiem wyrażenia zgody). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

Podstawowe informacje

Intensywne 5-dniowe szkolenie umożliwiające uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji we wdrożeniu i zarządzaniu Systemem Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) w oparciu o normę ISO 22301. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki dot. realizacji procesów ciągłości działania zgodnie z ISO 22399. Szkolenie jest w pełni zgodne z praktykami zarządzania projektami określonymi w ISO 10006, a także ze standardem BS 25999 (Business continuity management specification) i ISO 27031 (Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity).

Agenda

Dzień 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301; Inicjowanie BCMS

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania i podejścia procesowego
 • Przedstawienie standardów ISO 22301, ISO/PAS 22399, ISO 27031, BS 25999 i ram regulacyjnych
 • Podstawowe zasady dot. ciągłości działania
 • Wstępna analiza i ustalenie poziomu dojrzałości istniejącego systemu zarządzania ciągłością działania w oparciu o normę ISO 21827
 • Opracowanie uzasadnienia biznesowego i planu projektu wdrożenia BCMS

Dzień 2

Planowanie BCMS w oparciu o ISO 22301

 • Zdefiniowanie zakresu BCMS
 • Rozwój BCMS i polityk ciągłości działania
 • Analiza wpływu zdarzenia na biznes (Business Impact Analysis) i ocena ryzyka

Dzień 3

Wdrożenie BCMS w oparciu o ISO 22301

 • Wdrożenie ramowych zasad zarządzania dokumentacją
 • Projektowanie i wdrożenie procesów ciągłości działania i pisanie procedur
 • Rozwój programu szkoleń i podnoszenia świadomości
  oraz informowanie o ciągłości działania
 • Zarządzanie incydentami i zarządzanie kryzysowe
 • Operacyjne zarządzanie BCMS

Dzień 4
Kontrola, monitorowanie, pomiar i doskonalenie BCMS oraz audyt certyfikacyjny BCMS
 • Monitorowanie procesów BCMS
 • Opracowanie wskaźników
 • Audyt wewnętrzny i przegląd zarządczy BCMS
 • Wdrożenie programu stałego doskonalenia
 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego BCMS na zgodność z ISO 22301

Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny

Egzamin

Egzamin “PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer” obejmuje następujące obszary kompetencji:

 • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące ciągłości działania

  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik rozumie, interpretuje oraz opisuje główne pojęcia ciągłości działania związane z BCM

 • Obszar 2: Najlepsze praktyki dotyczące kontroli ciągłości działania

  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik rozumie, interpretuje i dostarcza wskazówki na temat sposobu wdrożenia, zarządzania wymaganiami oraz najlepszymi praktykami BCM

 • Obszar 3: Planowanie BCMS w oparciu o ISO 22301

  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi zaplanować wdrożenie BCMS

 • Obszar 4: Wdrożenie BCMS w oparciu o ISO 22301

  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi wdrożyć procesy i mechanizmy kontroli bezpieczeństwa BCMS

 • Obszar 5: Ocena funkcjonowania, monitorowanie i pomiar BCMS w oparciu o ISO 22301

  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi ocenić, monitorować oraz zmierzyć skuteczność BCMS w oparciu o ISO 22301

 • Obszar 6: Stałe doskonalenie BCMS w oparciu o ISO 22301

  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi dostarczyć wskazówki dotyczące ciągłego doskonalenia BCMS w oparciu o ISO 22301

 • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego BCMS

  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi przygotować i pomóc organizacji w certyfikacji BCMS na podstawie wymagań ISO 22301

Czas trwania: 3 godziny

Certyfikacja

 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB Certified ISO 22301 Provisional Implementer, PECB Certified ISO 22301 Implementer lub PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer,
  w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia.
 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem.


 
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w audycie BCMS Doświadczenie w projekcie BCMS Inne wymagania
PECB ISO 22301 Provisional Implementer Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer brak brak brak Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB ISO 22301 Implementer Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer Dwa lata
1 rok pracy w obszarze ciągłości działania
brak Łącznie 200 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB
PECB ISO 22301 Lead Implementer Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer Pięć lat
2 lata pracy w obszarze ciągłości działania
brak Łącznie 300 godzin Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Informacje ogólne

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji ipraktycznych przykładów.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić, po spełnieniu pewnych wymagań, bez ponoszenia kosztów.

Trenerzy

Marcin Marczewski

Sławomir Pijanowski