PECB Certified ISO 31000 Risk Manager

Doskonalenie oceny ryzyka i optymalnego zarządzania ryzykiem w oparciu o normy ISO 31000 oraz IEC/ISO 31010

Grupa docelowa

 • Menedżerowie ryzyka
 • Właściciele procesów biznesowych
 • Menedżerowie finansów
 • Menedżerowie ryzyka biznesowego
 • Osoby odpowiedzialne za obszar zgodności z wymaganiami
 • Menedżerowie projektów
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji

Cele

 • Zrozumienie pojęć, podejść, metod i technik niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000 oraz IEC/ISO 31010
 • Zrozumienie relacji między zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z wymaganiami różnych stron w organizacji
 • Zdobycie kompetencji we wdrażaniu, utrzymaniu i zarządzaniu stałym programem zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000
 • Zdobycie kompetencji w efektywnym doradzaniu organizacjom w zakresie najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem

Zapisz się na szkolenie

* - Pola wymagane

Administratorem danych jest Mobilesec Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 202. Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów oraz szkoleń, a także w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (pod warunkiem wyrażenia zgody). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

Podstawowe informacje

Podczas intensywnego 3-dniowego szkolenia uczestnicy będą mogli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w organizacji, z wykorzystaniem normy ISO 31000. W oparciu o praktyczne ćwiczenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do optymalnego szacowania i zarządzania ryzykiem. Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie norma ISO 31000, model procesu zarządzania ryzykiem przez nią rekomendowany i sposób korzystania z normy.

Agenda

Dzień 1

Wprowadzenie do programu zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiami normy ISO 31000

 • Pojęcia i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Standardy, ramy i metodologie dotyczące zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Zrozumienie programu w kontekście organizacji

Dzień 2

Wprowadzenie do programu zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiami normy ISO 31000

 • Pojęcia i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Standardy, ramy i metodologie dotyczące zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Zrozumienie programu w kontekście organizacji

Dzień 3

Metody oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami normy IEC/ISO 31010 oraz Egzamin certyfikacyjny

 • Prezentacja metod oceny ryzyka
 • Egzamin certyfikacyjny (2 godziny)

Egzamin

Egzamin “PECB Certified ISO 31000 Risk Manager” obejmuje następujące obszary kompetencji:

 • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem
  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik rozumie, interpretuje oraz opisuje główne wytyczne i pojęcia zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000
 • Obszar 2: Program zarządzania ryzykiem
  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi wdrożyć procesy zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000
 • Obszar 3: Szacowanie ryzyka
  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka w oparciu o normę ISO 31000
 • Obszar 4: Postępowanie z ryzykiem
  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi wdrożyć proces postępowania z ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000
 • Obszar 5: Informowanie, monitorowanie i doskonalenie zarządzania ryzykiem
  • Cel główny: Upewnienie się, że uczestnik potrafi wdrożyć procesy komunikacji ryzyka, monitorowania i poprawy zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000

Czas trwania: 2 godziny

Certyfikacja

 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem


Nazwa certyfikatu

Egzamin

Doświadcze nie zawodowe

Doświadczenie w projekcie zarządzania ryzykiem

Inne wymagania

PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager

Egzamin PECB  Certified ISO 31000 Risk Manager

brak

brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB Certified ISO 31000 Risk Manager

Egzamin PECB Certified ISO 31000 Risk Manager

Dwa lata
1 rok pracy w obszarze zarządzania ryzykiem

Łącznie 200 godzin w obszarze zarządzania ryzykiem

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Informacje ogólne

 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 350 stron informacji ipraktycznych przykładów.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu odpowiednich wymagań

Trenerzy

Marcin Marczewski

Sławomir Pijanowski