E-usługi: jak się przygotować, by spełnić obowiązki i nie naruszyć praw konsumenta

Grupa docelowa

 • Właściciele małych i średnich firm prowadzący działalność e-commerce w branży B2C (np. e-sklepy, portale internetowe z materiałami do pobrania, platformy on-line z funkcją rejestracji)
 • Specjaliści, kadra kierownicza, inne osoby odpowiedzialne w firmie za projekty internetowe dedykowane klientom
 • Osoby odpowiedzialne w firmie za opracowanie lub wdrożenie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną

Cele

 • Umiejętność wyodrębnienia usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Znajomość obowiązków przedsiębiorców przy zawieraniu umów z konsumentem na odległość
 • Poznanie zasad i trybu zawierania umów z konsumentem na odległość
 • Umiejętność tworzenia regulaminu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Ocena klauzul niedozwolonych (abuzywnych)
 • Zdobycie informacji na temat praw przysługującym konsumentom w związku z korzystaniem z usług przedstawicieli branży e-commerce
 • Ocena ryzyka odpowiedzialności w przypadku niezgodności z przepisami prawa

Zapisz się na szkolenie

* - Pola wymagane

Administratorem danych jest Mobilesec Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 202. Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów oraz szkoleń, a także w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (pod warunkiem wyrażenia zgody). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

Agenda

Wprowadzenie - gdzie znaleźć obowiązujące nas wymogi? – identyfikacja najważniejszych przepisów prawnych

Przegląd kluczowych pojęć: świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranie umowy na odległość, usługobiorca, usługodawca, konsument

E-usługi - poznajemy kluczowe wymogi z tym związane:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • obowiązki informacyjne usługodawcy
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Zawieranie z konsumentem umowy na odległość:
 • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem
 • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość
 • wykonywanie przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Opis warunków i okoliczności świadczenia usług drogą elektroniczną – regulamin
 • co musimy zawrzeć w każdym regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną?
 • jak powinniśmy przekazać regulamin i jak otrzymać oświadczenie klienta o związaniu się jego postanowieniami?
 • czy czegoś nie pominęliśmy? – tworzymy przykładowy regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną - ćwiczenie

Ocena ryzyka, czyli czego nie wolno podawać w regulaminie – klauzule abuzywne
 • identyfikacja zagrożenia – co to jest postanowienie niedozwolone?
 • eliminacja ryzyka – case study klauzul niedozwolonych
 • oceniamy przykłady klauzul abuzywnych - ćwiczenie

Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków usługodawcy, podmiotu zawierającego umowę na odległość - omówienie poszczególnych rodzajów odpowiedzialności

Konsultacje z uczestnikami szkolenia

Trenerzy

Katarzyna Ułasiuk