O nas

Traino.pl to marka powołana do życia przez dwie firmy doradcze - iSecure Sp. z o.o. oraz Resila Sp. z o.o., specjalizujące się w konsultingu związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że nasza oferta skupiać się będzie tylko na powyższej tematyce, przyświecającym nam celem stworzenia nowej spółki było i jest dostarczanie wysokiej klasy usług edukacyjnych ukierunkowanych na wsparcie niemal każdego procesu zachodzącego w firmie prywatnej, urzędzie czy organizacji pożytku publicznego.

Najważniejsze cechy organizowanych przez nas szkoleń:
  • Współpraca wyłącznie z trenerami będącymi jednocześnie ekspertami i praktykami w swoich obszarach kompetencji
  • Formuła warsztatowa – ćwiczenia, case study, testy
  • Efektywna praca dzięki niewielkim grupom uczestników
  • Minimum teorii i jak najwięcej praktyki

Zespół

Marcin Marczewski – prezes zarządu, ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem z 13 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej i programów zarządzania ryzykiem, polityk bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych), audyty zgodności systemów zarządzania, a także audyty ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg. normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, IT, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Ekspert ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej i trener podczas szkoleń m.in. w zakresie zasad komunikacji kryzysowej, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz usługami IT (w tym dla Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy ZBP). Akredytowany trener PECB Kanada, członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie komunikacji mobilnej.
Michał Sztąberek – członek zarządu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Audytor wiodący wg normy PN/ISO 27001. Podstawowym obszarem jego zainteresowań jest tematyka związana z bezpieczeństwem informacji, w szczególności zaś ochrona danych osobowych, którą zajmuje się od 2006 r. W tym czasie zrealizował szereg projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych / samorządowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jej aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych, brał udział w licznych postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO (usuwanie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych u Klienta) oraz prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Posiada ponadto doświadczenie wykładowcy akademickiego. Od lat pełni też funkcje administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) m.in. w Eniro Polska oraz CD Projekt. Publikował artykuły m.in. w takich tytułach jak: „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „PC World”, „Personel i Zarządzanie”, czy „Marketer+”.
Maria Lothamer – członek zarządu, absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe). Swoją karierę rozpoczęła od pracy w Help Desk’u w PZU Życie SA. Od 2008 r. na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Na swoim koncie ma realizację wielu projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych / samorządowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jej aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych. Aktualnie pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji m.in. w firmie Mecalux oraz Grupie Takeda. Publikowała m.in. w magazynie „Hurt i Detal”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, czy w „Marketingu w praktyce”.