Przeprowadzenie analizy BIA

1dzień (wykład) / 2 dni (dedykowane szkolenie z warsztatami)

Grupa docelowa

Zapisz się na szkolenie

* - Pola wymagane

Administratorem danych jest Mobilesec Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 202. Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów oraz szkoleń, a także w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (pod warunkiem wyrażenia zgody). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

Podstawowe informacje

Intensywne szkolenie ukazujące uczestnikom czym jest analiza BIA, a także praktyczne metody i warianty wykonywania jej zgodnie z najlepszymi praktykami i wymaganiami normy BS 25999. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie dotyczące planowania i realizacji prac związanych z analizą wpływu zdarzenia na działalność biznesową.

Agenda

 • Wprowadzenie
  • Definicja
  • Wykorzystanie analizy BIA
  • Wymagania wstępne
 • Przygotowanie organizacji do wykonania analizy BIA
 • Zdefiniowanie najważniejszych pojęć
 • Zrozumienie zależności między czasem przerwy, a wpływem zdarzenia na biznes
 • Wybór wskaźników skutków przerwy w działalności biznesowej (kategorie strat)
 • Uzgodnienie poziomu akceptowalnych strat
 • Podział analizowanych procesów na biznesowe i wspomagające
 • Identyfikacja zależności pomiędzy wewnętrznymi procesami organizacji, a tymi realizowanymi na zewnętrz
 • Identyfikacja zasobów niezbędnych do realizacji analizowanych procesów
 • Ćwiczenia
 • Planowanie analizy BIA – projekt czy proces?
 • Wykonanie analizy BIA
  • Wybór uczestników analizy
  • Zakres niezbędnych danych
  • Sposoby zbierania danych
  • Struktura ankiety na potrzeby analizy
  • Metody weryfikacji spójności danych
  • Nadanie priorytetów odtwarzania analizowanym procesom
  • Struktura raportu z analizy BIA
  • Ćwiczenia
 • Analiza BIA na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
  • Ćwiczenia
 • Wykorzystanie wyników analizy BIA w dalszych etapach projektu BCM
  • Ocena zagrożeń
  • Strategia zarządzania ciągłością działania
  • Opracowanie planu ciągłości działania
  • Podnoszeni e świadomości pracowników w zakresie BCM
 • Metody wykonania analizy BIA
 • Określenie poziomu akceptowalnych strat, niezbędnego do oceny krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów biznesowych
 • Opracowanie listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów biznesowych
 • Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami – realizowanymi przez inne jednostki w organizacji lub usługodawców zewnętrznych

Trenerzy

Marcin Marczewski

Sławomir Pijanowski