Współpraca

Mobilesec Sp. z o.o. (właściciel marki Traino.pl)
ul. Narbutta 22 lok. 23
02-541 Warszawa

telefon: (+48 22) 379 63 95
faks: (+48 22) 378 26 34

e-mail: kontakt@traino.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000418048, nr NIP: 5213630101, nr REGON: 146091535, kapitał zakładowy 5.000 zł.